Зміни в управлінні господарством в УРСР (1957–1965 рр.)

Зміни в управлінні господарством пов’язані з реформою Хрущова 1957 року. Перший секретар замінив вертикальну систему керування міністерствами на територіально-горизонтальне адміністрування. Виникли раднаргоспи, підприємства отримали певну автономію, економіка пожвавилася.

Проте господарювання лишилося командно-адміністративним по суті Продовжити читання “Зміни в управлінні господарством в УРСР (1957–1965 рр.)”

Стан сільського господарства УРСР на початку 1950-х років

Виконали. Майже. З натяжкою… З надмірними зусиллями пролетаріату та нещадною експлуатацією селян

Сільське господарство перебувало в катастрофічному стані, на відміну від промисловості УРСР, яка 1950 року загалом вийшла на показники 1940-го або перевершила їх.

Так того ж року валовий сільськогосподарський продукт становив 91% довоєнного врожаю, хоча посівів було збільшено мало не на 3 млн гектар. Продовжити читання “Стан сільського господарства УРСР на початку 1950-х років”

Стан промисловості УРСР на початку 1950-х років

Цифри пропаганди не далекі від реальності: у СРСР та УРСР робили ставку на важку індустрію

У першій половині 1950-х років економіка Радянської України мала такі виразні риси:

  • мілітаризація (підготовка до майбутньої війни із західними державами);
  • диспропорція на користь промисловості (неналежна увага сільському господарству);
  • крен у бік розвитку підприємств групи «А» (металургія, машинобудування, виробництво електроенергії тощо).

Продовжити читання “Стан промисловості УРСР на початку 1950-х років”

Входження Кримської області до складу УРСР

Указ Президії ВР СРСР від 19.02.1954 р.

Остання велика зміна кордонів України (визнана ООН) відбулася 1954 року внаслідок входження Кримської області до складу УРСР. Цю подію зумовила низка об’єктивних чинників. Її закріпила юридична процедура, що відповідала тогочасній законодавчій практиці СРСР, Росії (РСФРР) та України Продовжити читання “Входження Кримської області до складу УРСР”

Адміністративно-територіальні зміни в Україні в 1950-ті рр.

Області України станом на 1 січня 1954 року

Адміністративно територіальні зміни в УРСР у 50-ті роки тісно пов’язані зі встановленням кордонів України після II світової війни. Карта областей сучасної України (2017) існує з 1959 року. Наступні структурні зміни стосувалися вже районів, сільських рад і населених пунктів Продовжити читання “Адміністративно-територіальні зміни в Україні в 1950-ті рр.”

Внутрішньополітичне становище Української РСР у середині 1950-х рр.

Берия Лаврентий Павлович

5.03.1953 р. помер Й. Сталін. Це запустило нові перетворення в Радянському Союзі та, зокрема, УРСР. Результатом стали реформи Хрущова та його оточення, направлені на економіку та на лібералізацію в суспільстві (десталінізація, дисидентський рух).

Перші глибинні зміни зачепили внутрішню політику. У Москві розпочалася боротьба за владу, з якою тісно були пов’язана внутрішньополітична ситуація в УРСР Продовжити читання “Внутрішньополітичне становище Української РСР у середині 1950-х рр.”

З історії української мови або де той австрійський генштаб

Австрійський генштаб - творець української мови

Щороку про українську писемність і мову згадуємо 9 листопада – у день пам’яті Нестора Літописця. Цей ченець причетний до створення давньоруської пам’ятки – «Повісті минулих літ», яка засвідчує значний розвиток літературної традиції на берегах Дніпра та й інших землях Київської Русі.

Утім є інші імена, з якими легко пов’язати святкування Продовжити читання “З історії української мови або де той австрійський генштаб”

Закерзоння

Етнічні землі на карті Закерзоння
Підляшшя, Холмщина, Західна Бойківщина, Лемківщина та Надсяння на карті Закерзоння

Закерзоння – це смуга українських етнічних земель, що знаходяться за межами західного державного кордону України. Назва пов’язана з т. зв. лінією Керзона.

Термін поширився в 1920-30-ті рр. в публіцистичній літературі української діаспори. Як явище, Закерзоння оформилося в Продовжити читання “Закерзоння”

Лінія Керзона

Лінія Керзона
Лінія Керзона на теренах Другої Речі Посполитої (1918 – 1939)

Лінія Керзона – це розмежування польських і східнослов’янських етнічних земель (українських і білоруських), запропоноване в грудні 1919 року комісією лорда Д. Керзона. Була покладена в основу українсько-польського кордону 1945 року Продовжити читання “Лінія Керзона”

Обмін населенням між Польською Народною Республікою та УРСР

Обмін населення між УРСР і ПНР 1944-1946 рр. Зміни 1951 року.

У середині 1940-х років на території УРСР і ПНР опинилася велика кількість різноетнічного населення. Автохтонні українці опинилися за лінією Керзона на Сході Польщі. А на Заході України лишалися поляки, що щільно селилися від початку польської експансії, розпочатою Казимиром ІІІ (XIV ст.) Продовжити читання “Обмін населенням між Польською Народною Республікою та УРСР”